ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR

 • Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse,

Kınama ve ayıplamayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse,

Kavga etmeyi öğrenir.

 • Eğer bir çocuk alay edilip, aşağılanmışsa,

Sıkılıp, utanmayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk utanç duygusu ile eğitilmişse

Kendisini suçlamayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk hoşgörü ile yetiştirilmişse,

Sabırlı olmayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk desteklenip, yüreklendirilmişse,

Kendine güven duymayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk övülmüş ve beğenilmişse,

Takdir etmeyi öğrenir.

 • Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse,

Adil olmayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk güven ortamı içinde yetişmişse,

İnançlı olmayı öğrenir.

 • Eğer bir çocuk kabul ve onay görmüşse,

Kendini sevmeyi öğrenir.

 • Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse,

 

BU DÜNYADA MUTLU OLMAYI ÖĞRENİR