Okul Öncesi Eğitim denildiğinde hemen hepimizin aklına bir kurum gelir. Oysa okul öncesi eğitim ailede başlar. Çocuklarımızın, beslendiği, barındığı, esirgendiği, öğrendiği, eğitildiği ilk toplum aile çevresidir. Endüstri toplumuna geçilmeden önce çocuklar büyük aile ortamında büyürlerdi. Zaman içinde ekonominin dayatması ile aileler küçüldü ve tüm bireyler çalışmak zorunda kaldı. O zaman da çocuklarımıza erkenden okul yolu göründü. Ancak zorunluluk olarak başlayan bu eğitimin ne denli yararlı olduğu ortaya çıktı ama tek başına değil. Mutlaka ailenin de katılımıyla. Okul öncesinde, öğrenmeyi öğrenmek ve yaratıcılıklarını keşfetmek için evden ayrılan çocuklarımızın tek desteği salt okul değil,okulun aile ile de olan işbirliğidir.Okul öncesi eğitim veren kurumlarda,okul ve aile işbirliği çeşitli programlarla sürdürülmektedir. Ben,aile katılımı konusunda,sizlere en yakından bildiğim Banvit Çocukevinden örnekler vermek istiyorum.

Tanışma.Bizimle birlikte olacak olan çocuğumuz, daha gelmeden biz veli ile buluşuyoruz.Anne ve babanın çalışma koşulları ve evde yaşayan diğer fertler hakkında bilgi alıyoruz. Çocuğu tanımaya çalışarak nelerden hoşlanır,ne yer ne içer ve aile çocuğunu nasıl tanımlar öğreniyoruz.Yuvamızda uyguladığımız eğitimi anlatıyoruz veliye.Yuvamızı da gezdiriyoruz. İkinci ziyaret için de aile ile çocuğun gelmesini istiyoruz ve gene yuva ve kalacağı grup,bir yakını ile birlikte çocuğa tanıtılıyor.

Başlama. Vakit geldiği zaman da aileden biri ile yuvaya gelen çocuk grubuna yalnız girmiyor ve yuvanın ilk gününde yarım gün kalıyorlar. Bir hafta içinde de zaten her şey yoluna giriyor. Ailenin istediği zaman gelip görme ve birlikte oyun oynama şansı tabii ki var ve zaten böyle olmasını da istiyoruz.Çocuğunun nerede olduğunu ve nasıl karşılandığını bilmek ve istediği saatte onu ziyaret edebileceğinin bilgisi veliye güven veriyor. Huzurlu oluyor.

Veli toplantıları.Veli toplantılarımızı iki ayda bir tüm velilerin katılımı ile gerçekleştiriyoruz.İlk toplantımız genel olarak eğitim konusunda oluyor ve neyi neden yaptığımızı anlatarak nasıl bir işbirliği içinde olacağımızı aktarıyoruz.Başlayacak olan yıl içinde gerçekleştireceğimiz projelerimizi aktarıyoruz. Velilerin önerilerini, planlarımıza ekliyoruz. Yıl içinde yapılacak olan genel veli toplantılarının konuları da,velilerin isteklerine göre bu ilk toplantıda belirleniyor. Genel veli toplantılarını iki ayda bir yapıyoruz çünkü ayrıca grup toplantıları yapıyoruz. Veliler bir ay genel toplantıya bir ay da grup toplantılarına katılıyorlar. Grup toplantılarında da aynı yaş grubunda olan çocukların velileri bir araya geldiği için,yaş gruplarına göre gelişimleri değerlendiriliyor,gözlem formları birlikte inceleniyor ve daha özel sorulara da cevaplar verilebiliyor.Toplantılarda veya özel günlerde velilerimizden birinin konuşma yaptığını da unutmadan aktarayım.

Geziler.Salt velilerin değil evdeki kardeşlerin de katıldığı geziler ve yuva bahçesinde özel günlerde yaptığımız mangal partileri, ailelerin bir araya gelmesini sağladığı gibi,yapılan işbölümleri nedeniyle dostlukları da pekiştiriyor.Çocuklarımızın müze,sinema,tiyatro,hayvanat bahçesi veya yazın deniz gezilerinde de isteyen veliler bizlerle birlikte olabilmektedirler.

Geri bildirim.Gezilerden söz edince,defterimizden de söz etmeliyim.Bir defterimiz var. Aileler neler hissettiklerini bu deftere yazmaktalar.Bu yolla hem duyguları öğrenmenin hem de keyifleri paylaşmanın tadına varıyoruz.

Ev ziyareti.Zaman zaman çocuklarla, zaman zaman da grup liderlerinin yalnız olarak gerçekleştirdikleri ev ziyaretleri, çocuğu aile içinde gözleme şansı verdiği için olmazsa olmazlarımızdan.Velilerin de ilgisini çeken ve grubun diğer çocuklarını evlerinde severek ağırladıkları bu ziyaretler, çocuklarımıza da bir yere gidildiği zaman nasıl davranılması gerektiğini öğretebildiğimiz,sosyalleşilen yerler.

Yuva Ziyareti.Veliler istedikleri zaman ve de özellikle yaratıcı etkinlik saatinde gruplara gelip,çocukları ile birlikte yaratıcı etkinliklere katılıyorlar.Topladıkları atık materyallerin çocukları tarafından kullanıldığını görüp,atıklarla nelerin yapılabildiğini birlikte keşfediyorlar.

Bülten.Aylık olarak yayınladığımız bülten velilere yönelik olup,ay içinde yapılan toplantı notlarını ve çocuklardan haberleri içermekte.

Resim Panosu.Çocuklarımızın gezileri ve diğer etkinliklerde çekilen resimler,hem velilere verilmekte hem de herkesin görebileceği bir yerdeki panoya asılmakta.

Evde Öğrenme.5 ve 6 yaş için bir defterimiz daha var.Hafta içinde işlenen konularla ilgili olarak,hafta sonunda bu deftere üç veya beş soru grup liderleri tarafından yazılıyor.Amaç evde anne veya babanın yazılan soruları çocuklara sorarak,alınan yanıtları yazması. Bu yolla veli yuvada ne öğretildiğini bilmekte ve çocuğuyla en fazla yarım saat sohbet etme olanağı bulmakta. Tabii grup liderleri de velilerin ilgisini defterler aracılığı ile takip edebilmekte.

Yönetim Kurulu.Az daha en önemlisini yazmayı unutacaktım. Çocukevimiz bir yönetim kurulu tarafından yönetilmekte. İlk veli toplantısında tüm velilerin oyları ile seçilen ve dört ayda bir değişen yönetim kurulumuz,çocuklarımız ve velilerimiz için en iyi olanı yapma çabası içinde olup,etkin kararlar almaktadırlar. Alınan kararlar,yönetim defterine yazılarak diğer velilere de duyurulmaktadır. Bu yolla dfa velilerimiz karar mekanizmasının içinde yer alarak,diğer velilerle de sorunları tartışma olanağı bulmaktadırlar.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım veli katılımı ile Çocukevimizde işler daha kolay yürümekte.Aile katılımı,çocuklarımızın daha iyi gelişmesi ve eğitime katkı için organize edilmekte.Ancak yukarıda aktardıklarımdan da anlaşılacağı gibi bizim yaptığımız bir organizasyon değil,çocukevimizin bir parçası ve olmazsa olmazı.

Veli katılımını kolayca sağlayabiliyor muyuz?Evet! Bu soruya bu kadar kolay evet dediğim için Banvit Çocukevinin grup liderlerine teşekkür ediyorum. Veli katılımının sağlanmasında grup liderlerine düşen sorumluluk oldukça fazla. Velilerle olan iletişimi grup liderleri sağladıkları için açık iletişim yollarını iyi bilmeleri ve kendilerini sürekli yenilemeleri önemli. Grup liderinde bulunması gereken kriterlere sahip olan ve katılımcı eğitimin felsefesini içselleştirmiş olan grup liderleri ile de bunu başarmak kolay. Şimdi bir soru daha mı geldi,”Neden öğretmen değil de grup lideri diyorsun ve bu kriterler ne?”Peki buna da cevap vereceğim ama bir başka sayıda..

Aslında sadece okul öncesi dönemde mi katılım gerekli?Çocuğunuzu fark edin ve ona katılın.

Ne kadar eğlenceli olduğunu görünce de sakın şaşırmayın ama kulaklarımı çınlatın,olur mu?

.