Sevgili  Dr.Erdal Atabek bu yazıyı  2006 yılında yazmış.Aradan geçen 8 yıl yazıyı bence daha da değerli bir hale getirdi.Okurken lütfen nasıl yetişkinler olduğumuzu ve nasıl çocuklar yetiştirdiğimizi  bir kez daha irdeleyelim.Hiç bir şey için geç değil.

İlke”niz varsa hedefleriniz vardır,ne yapacağınızı bilirsiniz.

Kararlı” iseniz iradeniz ve cesaretiniz vardır,nasıl yapacağınızı bilirsiniz.

Çalışkan” iseniz karar verdiklerinizi yapar,hedeflerinize ulaşırsınız.

Başarının anahtar kavramları bunlardır.

Kendinizi dağılmaktan,ülkenizi parçalanmaktan böyle kurtarabilirsiniz.

Kaybedenler”i dikkatle inceleyiniz.

İlkeleri yoktur,kararsızdırlar,tembeldirler.

Mazeretlerinden başka hiçbir şeyleri yoktur.

Önce “psikolojik savaş” ın kazanılması gerekiyor.

Biz ne yapabiliriz?” in aşılması zorunlu.

Kendine övünmeyi bir kenara bırakmak da temel koşul.

Önce ilkeleriniz olacak.

Ulusal kimlik,ulusal kimlik, ulusal kimlik.

Yerel kimliklere sarılmak değil,etnik kimliklerle bölünmek değil.

Birbirine saygılı,birbirini kabul eden,insan kimliklerinde buluşmuş toplum olmak.

Kendini ötekilere dayatmadan birlikte yaşamayı amaçlamak.

Böyle bir “ulusal kimlik”. Sahip çıkacağımız budur.

Laiklik. Ne olduğunu anlayarak,bilerek sahip çıkacağımız çağdaş anlayış.

Bütün dinlere,inançlara,inanmayanlara da saygı duyarak yaşamayı başarmak.

Yaşamın eksenini inanç kuralları yapmadan birlikte yaşamayı kabul etmek.

Bağımsızlığın yalıtım olmadığını bilerek ilişkileri düzenlemek.

Kendi varoluşumuzun bilincinde olarak ortaklıklar kurmak.

Etnik parçalanmayı, inanç parçalanmasını akılla aşmak.

Her alanda adaleti,ahlakı,dürüstlüğü ödüllendirerek egemen kılmak.

Ama kimse öyle yapmıyor ki!” yanlışına düşmeden bunları istemek ve yapmak.

Sosyal alanda da,ekonomik alanda da ,kültür alanında da bunları istemek ve yapmak.

Kendinden başkalarına da saygı duymak.

Toplumun değişim isteklerine karşılık vermek.

İnsanların daha iyi yaşama istemlerine yanıt vermek.

Muhalefet alışkanlığı kazanmamak.

Kazanmadan yaşamaya alışmamak.

Yapılacak her şeyi örgütlenerek yapmak.

Bir tek kişiyi dışarıda bırakmadan herkesi kucaklamak ve kazanmak.

İlkeli-karalı-çalışkan olmak ve birlikte olduğu kişilerden bunu istemek.

Toplumdan böyle olmasını istemek,başarının burada olduğunu ısrarla söylemek.

İlkelerini bilmek,hedeflerini saptamak,kararlılıkla planlarını,programlarını yapmak,herkesi burada buluşmaya çalışma.

Çalışmak,çalışmak,çalışmak.

Karınca gibi bıkmadan,ağaç gibi yılmadan,hiçbir şeydan korkmadan çalışmak.

Yaşamayı sürekli bir varoluşa dönüştürmek.

Başarının yolu bu.

Başını eğmeden yaşamanın yolu bu.

Türkiye Cumhuriyeti böyle kuruldu,böyle kurtuldu.

Gene böyle kurtulacak.

Kimsenin kuşkusu olmasın.